ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?

21 ม.ค. 2562





หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์ 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
.
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาทิ ภาพอาคารสถานที่ ภาพบุคคลสำคัญ
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
.
.
เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย
๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และรวบรวมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและมรดกอันมีค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
.
ร่วมส่งภาพได้ที่ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น ๒ 
หรืออีเมล swuarchive@gmail.com 
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
(นายปยุต ถิระสาโรช ๐๘ ๖๗๘๐ ๗๖๙๐ ผู้ประสานงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบส...

10 เม.ย. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอ

ครบรอบ 19 ปี สถาบันวัฒนธร...

11 มี.ค. 2562
????ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 19 ปี ???? สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมแล

โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไ...

17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ