นิทรรศการ "bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย"

21 ม.ค. 2562

ขอเชิญชมนิทรรศการ "bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย"
60 ปี รุ่งพันธ์  บุรุษชาติ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรับเชิญ 
จำนวนกว่า 100 ท่าน มาร่วมจัดแสดงงาน 
ณ หอนิทรรศการ g23(ชั้น3) อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 (09.00 - 19.00 น.)

โดยพิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้วแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
ได้รับเกียรติจาก ดร.ปราจิน  เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
โดยกิจกรรมในวันเปิดนิทรรศการ จะเป็นการร่วมกันเขียนภาพเปลือยบนแคนวาสด้วยสีอะคริลิค
ร่วมกับ ศิลปิน, นิสิต, แขกที่ร่วมงาน (โดยได้รับการสนับสนุนสีและแคนวาสจากบริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์)

**ภายในงาน มีการจำหน่านภาพเขียน/ผลงานศิลปะ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายภาพ 
ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุ และสุนัข-แมวพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไ...

17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา ?...

15 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโค

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแ...

21 ม.ค. 2562
หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ