วันเด็ก มศว 2562 เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน

7 ม.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
...
..
.
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ 
การลุ้นรางวัล, บูทกิจกรรม, การแสดงนวัตกรรม,
การแสดงโขน, การแสดงดนตรี และเครื่องเล่น
พร้อมทั้งซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วันเด็ก มศว 2562 เด็กไทยร...

7 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ &l

โครงการลอยกระทง สานงานศิล...

8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร