โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม

8 พ.ย. 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน
เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์
ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม
“ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา”
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น.
ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์,
ลานเล่นล้อ และลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX)
ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ
ขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมใน
รำวงย้อนยุค เครื่องเล่นงานวัด เป็นต้น

อีกทั้งยังมีการประกวดนางฟ้าจำแลง จรัสแสงศรีนครินทร์
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น1 อาคารประสานมิตร (อาคาร3)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วันเด็ก มศว 2562 เด็กไทยร...

7 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ &l

โครงการลอยกระทง สานงานศิล...

8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร