ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7

2 เม.ย. 2561

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563