ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

21 ก.พ. 2561

โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : วันมาฆบูชา
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ โถงชั้น ๑  จากนั้นผู้ร่วมงานลงทะเบียนเพื่อร่วมพิธีสงฆ์ซึ่งจะเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. อธิการบดี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์  ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ถวายดอกไม้ ธูป เทียนและปัจจัยไทยธรรม
ผู้ร่วมงานร่วมเดินทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ พระปัจเจกบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ ตลอดจนพระธาตุ พระโพธิสัตว์
และผู้ร่วมงานตักบาตรอาหารแห้ง ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563