ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

21 ก.พ. 2561

โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : วันมาฆบูชา
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ โถงชั้น ๑  จากนั้นผู้ร่วมงานลงทะเบียนเพื่อร่วมพิธีสงฆ์ซึ่งจะเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. อธิการบดี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์  ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ถวายดอกไม้ ธูป เทียนและปัจจัยไทยธรรม
ผู้ร่วมงานร่วมเดินทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ พระปัจเจกบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ ตลอดจนพระธาตุ พระโพธิสัตว์
และผู้ร่วมงานตักบาตรอาหารแห้ง ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบส...

10 เม.ย. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอ

ครบรอบ 19 ปี สถาบันวัฒนธร...

11 มี.ค. 2562
????ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 19 ปี ???? สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมแล

โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไ...

17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ