กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

21 ก.พ. 2561

โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : วันมาฆบูชา
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ โถงชั้น ๑  จากนั้นผู้ร่วมงานลงทะเบียนเพื่อร่วมพิธีสงฆ์ซึ่งจะเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. อธิการบดี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์  ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ถวายดอกไม้ ธูป เทียนและปัจจัยไทยธรรม
ผู้ร่วมงานร่วมเดินทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ พระปัจเจกบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ ตลอดจนพระธาตุ พระโพธิสัตว์
และผู้ร่วมงานตักบาตรอาหารแห้ง ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

2 เม.ย. 2561
โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่

กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบัน...

29 มี.ค. 2561
กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร