กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

21 ก.พ. 2561

โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : วันมาฆบูชา
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ โถงชั้น ๑  จากนั้นผู้ร่วมงานลงทะเบียนเพื่อร่วมพิธีสงฆ์ซึ่งจะเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. อธิการบดี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์  ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ถวายดอกไม้ ธูป เทียนและปัจจัยไทยธรรม
ผู้ร่วมงานร่วมเดินทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ พระปัจเจกบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ ตลอดจนพระธาตุ พระโพธิสัตว์
และผู้ร่วมงานตักบาตรอาหารแห้ง ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วันเด็ก มศว 2562 เด็กไทยร...

7 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ &l

โครงการลอยกระทง สานงานศิล...

8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร