"ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0" เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม?

23 ส.ค. 2560

หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ 
“ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
ในโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

โดยศิลปินและนักออกแบบชั้นนำ
คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ 
Artist and Fashion Creative Consultant

คุณพลัฎฐ์ พลาฏิ 
Fashion Director and Founder 
REALISTIC SITUATION

คุณเอก ทองประเสริฐ 
Creative Director/ Managing Director of the Ek Thongprasert brand

ผศ.ศีมาศ ประทีปะวณิช 
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษ
ด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สิน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักออบแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ้าไทย

ณ Art Gallery g23 (ห้องเล็ก )
ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการวันที่ 21 -31 สิงหาคม 2560

กำหนดการวันที่ 21 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30 - 12.00 น.
อบรมเรื่อง ผืนผ้าในวัฒนธรรมไทย 
อภิปรายโดย ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

เวลา 13.00-13.30 น. 
พิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
และร่วมเสวนาเรื่อง ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
โดยศิลปิน 5 ท่าน

ดำเนินการเสวนาโดย คุณอริย์ธัช โชติเวช 
ผู้จัดการเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ แบรนด์โอเธนติก 
อาจารย์พิเศษด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
สอบถามรายละเอียดที่ 02-261-2096
Facebook : Art Gallery g23

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วันเด็ก มศว 2561 เด็กไทยย...

5 ม.ค. 2561
วันเด็ก มศว 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์

งานทำบุญปีใหม่ มศว 2561...

13 ธ.ค. 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดจัดงาน  งานแฟน

พิธีเฉลิมพระเกียรติ...

27 พ.ย. 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ