งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

19 ก.ค. 2560

งานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เวลา ๐๗.๓๐น.-๑๒.๐๐น.

ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา ๐๘.๓๐น. การแสดงถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ  พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. บริการทันตกรรมขูดหินปูนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล

สอบถามรายละเอียด สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐  ต่อ ๑๒๐๖๕

หมายเหตุ  

- เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว-ดำ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระ...

25 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค