ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี

21 เม.ย. 2557

หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 จิตรกรรมและหนังทดลอง โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี (WORLD HORIZON OF SUCHART SAWASDSRI) ก่อนเวลาลับหาย (IN SEACH OF LOST MEMORIES) วันที่ 28 เมษายน – 31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์ g 23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
WORLD HORIZON OF SUCHART SAWASDSRI

ก่อนเวลาลับหาย
IN SEACH OF LOST MEMORIES

นิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 จิตรกรรมและหนังทดลอง

เปิดงาน :28 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.
เล่าความจำ โดย อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร WAY
เล่าความคิด โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข ภัณฑารักษ์ประจำงาน

จัดแสดง วันที่ 28 เมษายน ? 31 สิงหาคม 2557
หอศิลป์ g 23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมทางศิลปะ - วรรณกรรม ? ภาพยนตร์ ? ปาฐกถา

31 พฤษภาคม : 13.00 น.- 16.00 น.
ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี


21 มิถุนายน : 13.00 น.- 18.00 น.
ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557
สังสรรค์สนทนา จากเพื่อนพ้องแห่งวันวาร ถึงเพื่อนพ้องแห่งวันนี้ แลกเปลี่ยนความจำได้ผ่านตัวแทน พระจันทร์เสี้ยว หนุ่มเหน้าสาวสวย ศิลปะวรรณลักษณ์ สองแปด พระจันทร์เสี้ยวการละคร ใบไม้ป่า บุ๊คไวรัส ช่อการะเกด ฯลฯ

อ่านบทกวี ฉายหนังทดลอง เปิดตัวหนังสือฉลองอายุ 69 ปีของศิลปิน


26 กรกฎาคม :13.00 น.- 16.00 น.
ปาฐกถา มองโลกศิลปะ ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
โดย ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดที่ 02 261-2096  
และ facebook ที่  G23 At SWUNIPLEX

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563