ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี : ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2

23 ม.ค. 2557

นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มศว ประสานมิตร

วันนี้ - 23 มี.ค. 57
ตลอดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.-18.00น.

ศิลปิน
อารี สุทธิพันธุ์
วิรุณ ตั้งเจริญ
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
นุกูล ปัญญาดี
อัศวิน ลชิตาวงศ์
บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

กวี
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ไพวรินทร์ ขาวงาม
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
มงคล เปลี่ยนบางช้าง
อรุณวดี อรุณมาศ
พจนาถ พจนาพิทักษ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

2 เม.ย. 2561
โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่

กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบัน...

29 มี.ค. 2561
กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร