ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี : ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2

23 ม.ค. 2557

นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มศว ประสานมิตร

วันนี้ - 23 มี.ค. 57
ตลอดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.-18.00น.

ศิลปิน
อารี สุทธิพันธุ์
วิรุณ ตั้งเจริญ
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
นุกูล ปัญญาดี
อัศวิน ลชิตาวงศ์
บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

กวี
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ไพวรินทร์ ขาวงาม
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
มงคล เปลี่ยนบางช้าง
อรุณวดี อรุณมาศ
พจนาถ พจนาพิทักษ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563