ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี : ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2

23 ม.ค. 2557

นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มศว ประสานมิตร

วันนี้ - 23 มี.ค. 57
ตลอดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.-18.00น.

ศิลปิน
อารี สุทธิพันธุ์
วิรุณ ตั้งเจริญ
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
นุกูล ปัญญาดี
อัศวิน ลชิตาวงศ์
บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

กวี
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ไพวรินทร์ ขาวงาม
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
มงคล เปลี่ยนบางช้าง
อรุณวดี อรุณมาศ
พจนาถ พจนาพิทักษ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระ...

25 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค