แสดงความยินดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

12 ธ.ค. 2556

อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางจันทิรา จิตวีระ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระ...

25 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค