แสดงความยินดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

12 ธ.ค. 2556

อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางจันทิรา จิตวีระ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

2 เม.ย. 2561
โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่

กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบัน...

29 มี.ค. 2561
กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร