ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

แสดงความยินดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

12 ธ.ค. 2556

อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางจันทิรา จิตวีระ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563