ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

12 ก.พ. 2558

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อรับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เปิดรับตลอดปี)

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  แบบฟอร์มบทความ รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ

พร้อมทั้งส่งบทความผ่านระบบได้ที่

 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรอบการพิจารณาที่ นายกิตติพงศ์ อินทรพานิช (camppcz@hotmail.com)

โทร./โทรสาร 02-261-2096 หรือ 091-8065163

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระ...

25 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค