ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

12 ก.พ. 2558

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อรับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เปิดรับตลอดปี)

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  แบบฟอร์มบทความ รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ

พร้อมทั้งส่งบทความผ่านระบบได้ที่

 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรอบการพิจารณาที่ นายกิตติพงศ์ อินทรพานิช (camppcz@hotmail.com)

โทร./โทรสาร 02-261-2096 หรือ 091-8065163

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563