ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

12 ก.พ. 2558

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อรับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เปิดรับตลอดปี)

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  แบบฟอร์มบทความ รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ

พร้อมทั้งส่งบทความผ่านระบบได้ที่

 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรอบการพิจารณาที่ นายกิตติพงศ์ อินทรพานิช (camppcz@hotmail.com)

โทร./โทรสาร 02-261-2096 หรือ 091-8065163

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

2 เม.ย. 2561
โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่

กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบัน...

29 มี.ค. 2561
กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร