ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

4 ส.ค. 2558

http://act.swu.ac.th/

และ Facebook ที่ https://www.facebook.com/ArtGalleryg23

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ Srinakharinwirot University Art Center of Thailand หรือ SWUACT ตั้งอยู่ ณ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการรวมศาสตร์ทุกแขนงทางด้านศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประกอบด้วย

1. ลานอโศกมนตรี หรือ SWUNIPLEX เป็นลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณลานกว้างด้านหน้าระหว่าง อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

2. ชั้น 2 และ ชั้น 3 เป็น หอนิทรรศการ g23 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทางด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) และศิลปะจินตทัศน์ (Imaging Art) บริเวณ

3. บริเวณชั้น 4 เป็น หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี (Asok-Montri Music and Performing Art Hall : MPA Hall) ประกอบด้วยห้องแสดงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ศิลปะการแสดง ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 2 ห้อง ห้องใหญ่ 328 ที่นั่ง ห้องเล็ก 107 ที่นั่ง

4. บริเวณชั้น 5 ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Design Center : F&J Center) เป็นแหล่งเรียนรู้และแฟชั่นโชว์ ทั้งทางด้านอาภรณ์และศิลปะเครื่องประดับ

5. บริเวณชั้น 6 คือศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Center : A&M Center) เป็นแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ พัฒนาแอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และภาพยนตร์

6. บริเวณชั้น 7 โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art School : MPA School) เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

ปัจจุบัน หอนิทรรศการ g23(แกลเลอรี่ g23) และหอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ห้องใหญ่ 328 ที่นั่ง  ห้องเล็ก 107 ที่นั่ง เปิดบริการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Institute of Culture and Arts)
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand
Prasanmitr Building
Tel : (662) 649-5000 ext 15651, 15305, 15625
Fax : (662) 261-2096

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพ...

10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระ...

25 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา :...

21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาค