ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23

10 ก.ย. 2556

http://g23.swu.ac.th/ และ facebook ที่ https://www.facebook.com/G23AtSwuniplex

พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23 จี 23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่ พิพิธภัณฑ์ หอสะสม และแกลเลอรี ทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะจินตทัศน์เป็นงานในระดับ มาตรฐาน ทั้งงานในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบ สิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างต้นแบบในสังคมไทย

g23 เป็นชื่อเพื่อสื่อสารและรับรู้ง่ายๆ ทั้งในสังคมไทยและสากล เรียกง่ายและจดจำง่าย สำหรับชาวต่างชาติ กอปรกับกระแสความนิยมในทางสากล นิยมเป็นตัวอักษรย่อเพื่อให้ จดจำง่าย และมีตัวเลขเพื่อสื่อความหมายบางประการ g23 ในที่นี้ มาจากคำว่า gallery เลข 23 มาจากถนนสุขุมวิท ซอย 23 หรือซอยประสานมิตร ซึ่งสื่อความหมายกับสถานที่ตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มายาวนานกว่าหก ทศวรรษ

พื้นที่บนถนนอโศกมนตรีในอดีต ช่วงหลังปี 2500 ช่วงสงครามเวียดนาม แยงกี้ ทหารอเมริกัน นิยมพักอาศัยและท่องเที่ยวยามราตรีอยู่แถวถนนอโศกมนตรี แล้วอโศกมนตรีซอยประสานมิตร ก็พัฒนาเป็นซอยคาวบอย พื้นที่ดังกล่าวลุกลามไปจนถึงแถบเอกมัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่ ประตูน้ำเป็นต้นมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี หญิงราตรีแถบเพชรบุรีตัดใหม่ในห้วงเวลานั้น มีนัยยะบางประการที่ต่างเข้าใจกันเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้น บริเวณถนนอโศกมนตรีก็เป็นแหล่ง สินค้าเพื่อทหารต่างชาติ รวมทั้งแกลเลอรีศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น เช่น บางกะปิแกลเลอรี เฟื่องฟูทางด้านศิลปะบริเวณนี้

เมื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะเกิดขึ้นที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ปี 2511 แล้วพัฒนาการทางด้านศิลปะก็เจริญก้าวหน้าสืบมา เป็นศิลปะอีกวิสัยทัศน์หนึ่งในสังคมไทย ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้า ท้าทาย มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาการสร้างสรรค์-สติปัญญา-วิชาการ ให้เป็นสิ่งเดียวกัน สร้างสำนึกรับผิดชอบและอุดมการณ์เพื่อสังคม ซึ่งคณาจารย์ได้มีบทบาททาง ด้านศิลปะในสังคมไทยอย่างสูงยิ่ง แสดงบทบาทเด่นชัดในชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทยและ สมาคมศิลปกรรมไทย แล้วก็พัฒนาองค์กรมาสู่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรม- สื่อสารสังคม รวมทั้งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

g23 จึงเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒเป็นภาพสะท้อนของอุดมการณ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มหาวิทยาลัยคุณภาพที่ แสดงพลังร่วมและมีดุลยภาพระหว่างศาสตร์และศิลป์สืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


สรุปการดำเนินงานพระกฐินแล...

24 ก.พ. 2565
วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุด

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิ...

30 มิ.ย. 2564
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐา

บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศ...

3 พ.ค. 2564
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นายสุรชัย ทุห