ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

สรุปการดำเนินงานพระกฐินและพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

24 ก.พ. 2565

วัดมัชฌิมาวาส

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ :
    พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕)

 

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส :
    พระสงฆ์ ๒๔ รูป สามเณร ๑๙ รูป

 

หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน :
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน :
    รองศาสตร์จารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

จำนวนเงินถวายพระราชกุศล :
    ๒,๕๔๓,๑๙๙.๐๐

 

วันและเวลาถวายผ้าพระกฐิน :
    ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ เวลา ๑๐.๐๙ น.


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


สรุปการดำเนินงานพระกฐินแล...

24 ก.พ. 2565
วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุด

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิ...

30 มิ.ย. 2564
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐา

บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศ...

3 พ.ค. 2564
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นายสุรชัย ทุห