ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

22 มิ.ย. 2563

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และสิ่งของที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ เนื่องในโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อส่งมอบของบริจาคไปยังชุมชนรื่นฤดี (ซ.สุขุมวิท 1) ทั้งนี้ ขอเปิดรับบริจาคในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ จุดรับบริจาค ด้านหน้าโถงชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
Asalha Puja Day 2020:
.
Be a part of Srinakharinwirot University Asalha Puja Day 2020 by donating the living goods (e.g. rice, dried food, canned food, face mask, alcohol hand gel, and other necessary items) to Ruenrudee Community (Sukhumvit Soi 1) whose suffering from Covid-19 pandemic crisis in Thailand. Donation drop off area is located at multi-purpose hall, 1st floor, Prasanmit Building (building 3), Srinakharinwirot University on July 3, 2020 (Friday) from 9.00 a.m.- 4.00 p.m.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563