ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ ?สิ่งที่อยากทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ?

19 มิ.ย. 2563

.
????ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ
“สิ่งที่อยากทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”
.
ข้อกำหนดและรายละเอียดการส่งผลงาน??
????ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
อายุระหว่าง 18-23 ปี
????คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
1 ท่าน ต่อ 1 คลิป
????เปิดรับผลงานการประกวดตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ก.ค. 25563 (ภายในเวลา 16.30 น.)
????การส่งผลงานเข้าประกวด โดยอัพโหลดวิดีโอลง youtube
พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
????สามารถดาวโหลดข้อกำหนดและรายละเอียดการส่ง
ผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ สแกน QR Code
????ติดต่อสอบถามคุณชนาพร กองจินดา โทร. 0-2649-5000
ต่อ 12063, 12060, 12055 หรือ 06-1053-2299

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563