ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูประถัมภ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

25 มี.ค. 2563

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูประถัมภ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
กองจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิท-19

สอบถามรายละเอียดได้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูประถัมภ์
โทรศัพท์ 088-0028699
โทรสาร : 02-253-7999
02 -207- 6000 ต่อ 10243 - 10245
ในเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Police General Hospital Foundation, Under Royal Patronage.
Donation for purchasing medical equipments, medicines, medical supplies and related items in the case of COVID-19 patients' medical treatment.

For more information
Police General Hospital Foundation, Under Royal Patronage.
Phone 088-0028699
Fax: 02-253-7999
02 -207- 6000 ext. 10243 - 10245
During office hours : 8 am to 4 pm

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563