ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

เหตุการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกิดเหตุคาร์บอมขึ้นที่จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ได้พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ ให้กับกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ว

20 มี.ค. 2563

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จะเห็นได้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้น ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆ ด้าน รวมถึงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจในยามที่ประเทศชาติประสบปัญหาต่างๆ มากมาย
.
อย่างเหตุการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกิดเหตุคาร์บอมขึ้นที่จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ได้พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ ให้กับกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์วันนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ของเรานั้น ท่านทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยตลอดมา ซึ่งการได้รับพระราชพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎร รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
.
..
From the past to present, the king of Thailand has been the head of the state, referred as Monarchy of Thailand. The king of Thailand represents the entire nation. It has also been seen as good examples for the people, providing support and morale during hard times.

For example, there was a nasty car bomb in Yala on 17th March 2020. The king & queen tried to re-built and improve people's morale through their support. What they did was providing the injured people the necessities and flowers.

The king has always been taking a good care of his people and this is highly appreciated. We are grateful of such gratitude towards Thai people

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์
From : Matichon online

https://www.matichon.co.th/court-news/news_2066806

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563