ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ในหลวง พระราชทานพวงมาลาหลวง-สิ่งของ แก่ จนท.เสียชีวิตและบาดเจ็บ จ.ยะลา

20 มี.ค. 2563

สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นเสาหลักให้ชาติบ้านเมืองของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทำให้ประเทศรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ทั้งยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการทำจิตอาสา เมื่อเกิดเหตุการณ์ล่าสุดดังนี้

.

ในหลวง พระราชทานพวงมาลาหลวง-สิ่งของ แก่ จนท.เสียชีวิตและบาดเจ็บ จ.ยะลา

???? เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้ พลงเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจรวมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ณ ฐานปฏิบัติการส้มป่อย ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ องคมนตรีได้เชิญพระ
ราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนต่างสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์
From : Matichon online

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2070400

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563