ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23 ม.ค. 2563

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
.
และฟังธรรมเทศนา หัวข้อ "บรมราชบพิตรรำลึก"
โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยาโณ)
.
???? ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
???? ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
???? ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

.
.
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และแขกผู้มีเกีรยติแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ????????
พร้อมร่วมบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วแก่วัดสวนแก้ว
ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าในโครงการของวัดสวนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563