ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์


9 1

24
สรุปการดำเนินงานพระกฐินและพระกฐินพระ...
24 ก.พ. 2565
วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ :...

อ่านต่อ
30
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับผล...
30 มิ.ย. 2564
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)...

อ่านต่อ
03
บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้เข้...
3 พ.ค. 2564
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นายสุรชัย ทุหมัด และนางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล ได้เข้าร่วมนำเสนอ ผลง...

อ่านต่อ
10
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปมหาวิทยาลัยศรีน...
10 พ.ย. 2563
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.4-ม.6 หรือระดับปวช. ...

อ่านต่อ
11
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมรัสเซี...
11 ส.ค. 2563
“อันนา คาเรนินา” ภาพยนตร์ที่พาเราท่องไปท่ามกลางภาพสะท้อนส...

อ่านต่อ
13
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเมโสอเ...
13 ส.ค. 2563
“ความโหดร้ายและความป่าเถื่อนที่บั่นทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์&...

อ่านต่อ
13
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมอินเดี...
13 ส.ค. 2563
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมอินเดียผ่านมุมมองภาพยนตร์ เรื่อง ...

อ่านต่อ
22
โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563...
22 มิ.ย. 2563
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และสิ่งของที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ เนื่องในโครงการวันอาสาฬหบูชา...

อ่านต่อ
22
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเกาหลี...
22 มิ.ย. 2563
          ภายใต้เปลือกสังคมเกาหลีที่ถูกฉาบไว...

อ่านต่อ
19
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึก...
19 มิ.ย. 2563
. ????ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ &ldquo...

อ่านต่อ
04
?วันฉัตรมงคล...
4 พ.ค. 2563
  เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราช...

อ่านต่อ
02
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร...
2 เม.ย. 2563
???????????????????????????????????????? . .. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าม...

อ่านต่อ
25
นายกรัฐมลตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ...
25 มี.ค. 2563
นายกรัฐมลตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563 เมื่อเวลา 14.40 น. พลเอก ประ...

อ่านต่อ
25
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินู...
25 มี.ค. 2563
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูประถัมภ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ...

อ่านต่อ
25
ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ แก...
25 มี.ค. 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรในทุกเรื่อง และไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด หากที่ใดประช...

อ่านต่อ
25
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร...
25 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ????การป...

อ่านต่อ
20
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระ...
20 มี.ค. 2563
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด...

อ่านต่อ
20
ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบั...
20 มี.ค. 2563
????ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทั้งนี้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิท...

อ่านต่อ
20
เหตุการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาค...
20 มี.ค. 2563
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ...

อ่านต่อ
20
ในหลวง พระราชทานพวงมาลาหลวง-สิ่งของ ...
20 มี.ค. 2563
สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นเสาหลักให้ชาติบ้านเมืองของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...

อ่านต่อ
23
งานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...
23 ม.ค. 2563
ฟรีตลอดงาน !!!!!! . .. ... ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563...

อ่านต่อ
23
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม...
23 ม.ค. 2563
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร...

อ่านต่อ
23
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรม...
23 ม.ค. 2563
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใ...

อ่านต่อ
02
โครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อ...
2 ธ.ค. 2562
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพ...

อ่านต่อ
02
งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ...
2 ธ.ค. 2562
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ????สมัครลงทะเบ...

อ่านต่อ
02
งานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ...
2 ธ.ค. 2562
ขอเชิญร่วมย้อนวันวานชมการแสดงลิเก ละครเวที ขบวนแห่ นาฏศิลป์ ดนตรี พร้อมเพลิดเพลินไปกับรำวงย้อนยุค หนังกลางแปลง และพบกับเครื่องเ...

อ่านต่อ
19
เทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มห...
19 ก.ย. 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี ...

อ่านต่อ
13
ขอเชิญชมนิทรรศการจิตกรรมเฉลิมพระเกีย...
13 ก.ย. 2562
ขอเชิญชมนิทรรศการ จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ : เสด็จทางสถลมารค" ....

อ่านต่อ
10
งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไท...
10 เม.ย. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วม.. . งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย&...

อ่านต่อ
11
ครบรอบ 19 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ...
11 มี.ค. 2562
????ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 19 ปี ???? สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . ....

อ่านต่อ
17
โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย...
17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8 ?...

อ่านต่อ
15
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา ?วันมาฆบูชา?...
15 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ในวันจันทร์ที่ 1...

อ่านต่อ
21
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต จนถึ...
21 ม.ค. 2562
หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . . ...

อ่านต่อ
21
นิทรรศการ "bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย"...
21 ม.ค. 2562
ขอเชิญชมนิทรรศการ "bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย" 60 ปี รุ่งพันธ์  บุรุษชาติ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ และศิลปิน...

อ่านต่อ
07
วันเด็ก มศว 2562 เด็กไทยรักษ์ไทย ก้า...
7 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” ...

อ่านต่อ
08
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนคริน...
8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนคริน...

อ่านต่อ
10
กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาส...
10 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...

อ่านต่อ
25
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖...
25 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แล...

อ่านต่อ
21
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบู...
21 พ.ค. 2561
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.ส...

อ่านต่อ
02
โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ...
2 เม.ย. 2561
โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ โถงเอนกปร...

อ่านต่อ
29
กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและ...
29 มี.ค. 2561
กิจกรรม : วันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บร...

อ่านต่อ
21
กิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑...
21 ก.พ. 2561
โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม : วันมาฆบูชา ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช...

อ่านต่อ
08
เชิญชมนิทรรศการ Diversity of SWU? งา...
8 ก.พ. 2561
Galleries' Night Bangkok 2018 สถานที่ : G23 (gallery23)  ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มศว  ชั้...

อ่านต่อ
05
วันเด็ก มศว 2561 เด็กไทยยุคใหม่ ก้าว...
5 ม.ค. 2561
วันเด็ก มศว 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0 ” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30น...

อ่านต่อ
13
งานทำบุญปีใหม่ มศว 2561...
13 ธ.ค. 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดจัดงาน  งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party 2018 และงานทำบุญปีใหม่ วัน...

อ่านต่อ
27
พิธีเฉลิมพระเกียรติ...
27 พ.ย. 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด...

อ่านต่อ
30
งานวัด ๔ ภาค ลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรี...
30 ต.ค. 2560
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย  งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕...

อ่านต่อ
30
รับสมัครผู้เข้าประกวดเทพบุตรเดือนเพ็...
30 ต.ค. 2560
โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ รับสมัครผู้เข้าประกวดเทพบุตรเดือนเพ็ญ-เทพธิดานพมา...

อ่านต่อ
28
เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล...
28 ก.ย. 2560
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร...

อ่านต่อ
01
เชิญร่วมชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำ ...
1 ก.ย. 2560
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำ ครั้งที่ 3  (พัฒนาครูศิลปะเพื่อพัฒนาชุมชน) วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - 30...

อ่านต่อ
23
"ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0" เสริมสร้าง...
23 ส.ค. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”  ในโครงการเสริมสร้างแรงบั...

อ่านต่อ
08
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา...
8 ส.ค. 2560
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใ...

อ่านต่อ
19
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
19 ก.ค. 2560
งานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษ...

อ่านต่อ
29
งานวันอาสาฬหบูชา อาสานำบุญ...
29 มิ.ย. 2560
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะขอเชิญร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก...

อ่านต่อ
27
รับมอบน้ำดื่ม...
27 มิ.ย. 2560
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ มอบน้ำดื่ม โดยมี อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ...

อ่านต่อ
12
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน...
12 ก.พ. 2558
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่าน คณาจ...

อ่านต่อ
04
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว ศูนย์...
4 ส.ค. 2558
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...

อ่านต่อ
04
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย...
4 ส.ค. 2558
http://act.swu.ac.th/ และ Facebook ที่ ...

อ่านต่อ
12
ขอเชิญอ่านวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิล...
12 ก.พ. 2558
วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื...

อ่านต่อ
08
The lost paradise of childhood โดย 9...
8 ก.ย. 2557
หอศิลป์ g23 มศว ขอเชิญร่วมพิธิเปิด นิทรรศการผลงานศิลปะ The lost paradise of childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่...

อ่านต่อ
21
ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวั...
21 เม.ย. 2557
หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 จิตรกรรมและหนังทดลอง โ...

อ่านต่อ
12
แสดงความยินดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร...
12 ธ.ค. 2556
อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางจันทิรา จิต...

อ่านต่อ
23
ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการจิตรกรรมแล...
23 ม.ค. 2557
นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2 ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมศว ประสานมิตร...

อ่านต่อ
10
พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23...
10 ก.ย. 2556
http://g23.swu.ac.th/ และ facebook ที่ ...

อ่านต่อ