ข่าวประชาสัมพันธ์


2 1

19
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
19 ก.ค. 2560
งานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษ...

อ่านต่อ
29
งานวันอาสาฬหบูชา อาสานำบุญ...
29 มิ.ย. 2560
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะขอเชิญร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก...

อ่านต่อ
27
รับมอบน้ำดื่ม...
27 มิ.ย. 2560
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ มอบน้ำดื่ม โดยมี อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ...

อ่านต่อ
12
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน...
12 ก.พ. 2558
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่าน คณาจ...

อ่านต่อ
04
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว ศูนย์...
4 ส.ค. 2558
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...

อ่านต่อ
04
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย...
4 ส.ค. 2558
http://act.swu.ac.th/ และ Facebook ที่ ...

อ่านต่อ
12
ขอเชิญอ่านวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิล...
12 ก.พ. 2558
วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื...

อ่านต่อ
08
The lost paradise of childhood โดย 9...
8 ก.ย. 2557
หอศิลป์ g23 มศว ขอเชิญร่วมพิธิเปิด นิทรรศการผลงานศิลปะ The lost paradise of childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่...

อ่านต่อ
21
ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวั...
21 เม.ย. 2557
หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 จิตรกรรมและหนังทดลอง โ...

อ่านต่อ
12
แสดงความยินดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร...
12 ธ.ค. 2556
อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางจันทิรา จิต...

อ่านต่อ
23
ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการจิตรกรรมแล...
23 ม.ค. 2557
นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2 ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมศว ประสานมิตร...

อ่านต่อ
10
พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23...
10 ก.ย. 2556
http://g23.swu.ac.th/ และ facebook ที่ ...

อ่านต่อ