วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2 ธ.ค. 2562


คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในลำดับพิธีการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
.
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภา 1 มหาวิทยาลัยศรีนคิรทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล