วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่๑)

2 ธ.ค. 2562


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
จัดประชุมโครงการการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่๑)
.
โดยคณะกรรมการเครือข่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกำหนดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
.
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล