วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2 ธ.ค. 2562


อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2562
ณ ชั้น 17 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล