วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และ วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

17 ก.ย. 2562


อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าร่วม "โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี"
และร่วมวางพวงมาลาสักการะศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
.
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล