วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่8

22 ก.พ. 2562


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงเอนกประสงค์  ชั้น 1 
และแกลลอลี่ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์สาโรช 
.
..
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จัดโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแต่งกาย
ผ้าไทยให้กว้างขวาง ทันสมัย และเหมาะสมกับตนเอง ร่วมถึงสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษณ์สืบสารวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย และสนับสนุนช่างหัตถกรรมไทย
.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มด้วย Live happening show แฟชั่นโชวเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคคลกร และนิสิต มศว ร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้ทุกคนแต่งผ้าไทย ต่อด้วยเสวนากับคุณอมตา จิตตะเสนีย์ 
(แพรี่พาย) ในหัวข้อเรื่องแรงบันดาลใจผ้าไทยสู่สากล และยังมีนิทรรศการเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยของคุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) 
ที่นำมาแสดงโชว์ในครั้งนี้อีกด้วย 
.
(นิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล