วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย?

4 ก.พ. 2562


อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ "แต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย" ครั้งที่ 8 (กิจกรรมที่1) (เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562) การเสวนากลุ่มย่อยของ คุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) กับนิสิตเพื่อบอกเล่าแรงบันดาลใจในการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อให้นิสิตนำแรงบันดาลใจนั้นไปสร้างสรรค์ผลงานจัดแสดงนิทรรศการใน โครงการ "แต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย" ครั้งที่ 8 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


วันสถาปนาครบรอบ 19 ปี สถา...

29 มี.ค. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ...

22 ก.พ. 2562
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมด้ว

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

22 ก.พ. 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงเอนกประสงค์  ชั้น 1