วันเด็กแห่งชาติ มศว 2562

21 ม.ค. 2562


รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” โดยมี ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันส่งมอบรางวัลจากผู้สนับสนุนให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน จำนวนกว่า 4000 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนกว่า 40 ซุ้ม ร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัล ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ร่วมนำผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในปีนี้ เข้าร่วมแสดงโชว์ผลงานด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวนกว่า 20 ร้านค้า ที่นำมาแจกเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย (เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิริธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่...

4 ก.พ. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั

วันเด็กแห่งชาติ มศว 2562...

21 ม.ค. 2562
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสา

โครงการบริการวิชาการ ?พั...

18 ม.ค. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั