วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการบริการวิชาการ ?พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน?

18 ม.ค. 2562


อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำบุคลากรลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นเนื้อหาที่จะนำไปจัดแสดงในพื้นที่โรงสีข้าวชุมชน และพื้นที่วิถีเกษตรในแต่ละหมู่บ้าน ในโครงการบริการวิชาการ  “พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน” โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจำนวนมากร่วมให้ข้อมูล และยังได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเก็บข้อมูลและจัดทำเนื้อหาอีกด้วย (เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภแปากพลี

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


วันสถาปนาครบรอบ 19 ปี สถา...

29 มี.ค. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ...

22 ก.พ. 2562
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมด้ว

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

22 ก.พ. 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงเอนกประสงค์  ชั้น 1