พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้สำหรับพระสงฆ์

18 ธ.ค. 2561


ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 69 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2562
โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ...

22 ก.พ. 2562
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมด้ว

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

22 ก.พ. 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงเอนกประสงค์  ชั้น 1 

โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่...

4 ก.พ. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั