พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้สำหรับพระสงฆ์

18 ธ.ค. 2561


ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 69 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2562
โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


โครงการบริการวิชาการ ?พั...

18 ม.ค. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั

บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่เข้...

26 ธ.ค. 2561
บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนัก...

20 ธ.ค. 2561
อาจาร์ย ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และ