วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

งานลอยกระทง ประจำปี 2561

23 พ.ย. 2561


รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร ถิ่นวัฒธรรม ประจำปี 2561 “ตลาดน้ำศรีนครินทร ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา” โดยได้รับเกียรติจาดภริยาเอกอัคคราชทูตตอินโดนีเซียประจำกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของมศว และประชาชนเข้าร่วมโครงการลอยกระทงฯ จำนวนมาก 
 มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการลอยกระทงฯ เพื่อให้ประชาคมมศว นิสิต และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ  รำวงย้อนยุค เครื่องเล่นงานวัด การประกวดนางฟ้าจำแลง จรัสแสงศรีนครินทร และการแสดงจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

 ผลการประกวดนางฟ้าจำแลง จรัสแสงศรีนครินทร์  โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร ถิ่นวัฒธรรม ประจำปี 2561 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  หมายเลข 8 กิติคุณ อรุณปรีย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  หมายเลข 11 ลลนา กันทะชัย (วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หมายเลข 14 กุลธิดา ไผ่ทอง (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ขวัญใจตลาดน้ำศรีนครินทร์  หมายเลข 11 ลลนา กันทะชัย (วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม  หมายเลข 9 เกตุโมรี โรจนประดิษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
รางวัลตาหวานเจ้าเสน่ห์  หมายเลข 13 สาวิทย์ ปัญญาสิทธิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล