โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

1 ต.ค. 2561


เสวนา เรื่อง การทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจนกระทั่งกึงการตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ
โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและอาเชียน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ Gallery G23 ห้องนิทรรศการห้องใหญ่ ชั้น 2
เวลา 9.30 - 12.00 น.
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) กรุงเทพมหานคร

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


งานลอยกระทง ประจำปี 2561...

23 พ.ย. 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชท...

19 พ.ย. 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประ

โครงการเสริมสร้างแรงบันดา...

1 ต.ค. 2561
เสวนา เรื่อง การทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ของสมเด็จพระนาง