นิสิต มศว อบรมเชิงปฏิบัติการหัตถกรรมล้านนา

18 ก.ย. 2560


วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เจ้าหน้าที่สถาบันวัฒนธรรมแบละศิลปะ และนิสิต มศว 37 คน ลงพื้นที่ชุมชนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัตถกรรมล้านนา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์และศิลปะจากผ้าพื้นเมือง” โดย คุณนุสรา เตียงเกตุ นักออกแบบ นักพัฒนาชุมชน และอาจารย์ ณ บ้านไร่ใจสุข จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาดีมีการจัดงานเปิดบ้านไร่ใจสุขอย่างเป็นทางการพอดิบพอดี เช้านี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มศว พร้อมใจกันแต่งผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมเสื้อผ้าไทยกันพร้อมเพรียง สวยงาม ได้รับคำชมจากฝ่ายต้อนรับบ้านไร่ใจสุขตั้งแต่ก้าวเข้าบ้านมาลงทะเบียน นิสิตหลายคนตื่นเต้นกับสถานที่สวยงามที่บ้านไร่ใจสุขได้จัดไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานในวันนี้ หลังจากเสร็จพิธีเปิดบ้านไร่ใจสุขอย่างเป็นทางการ นิสิตได้ลงมือย้อมผ้าด้วยวิธีมัดย้อมกันอย่างตั้งอกตั้งใจ บ้างก็อาสาช่วยเตรียมวัตถุดิบ ตำขมิ้น ทดลองเตรียมน้ำย้อมจาก ห้อม มะกาย และ มะดะ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการมัดย้อมลวดลายต่างๆ ทำให้ทุกคนได้ผ้ามัดย้อมฝีมือตนเองติดไม้ติดมืออย่างภูมิใจ ซึ่งบ้านไร่ใจสุขนับเป็นแหล่งเรียนภูมิปัญญาด้านผ้าพื้นเมืองที่ครบถ้วนท่ามกลางความร่มรื่นของร่มไม้รอบตัวเรือนไม้ใต้ถุนสูง โดยชั้นล่างจะเป็นจุดสำหรับทอผ้าด้วยมือ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมผ้า และในวันนี้ได้มีการจัดแสดงผ้าพื้นเมืองเหนือที่งดงามให้นิสิตและแขกได้ชม ในเวลาบ่ายนิสิตได้เดินทางไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาล้านนา” ณ “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” เมื่อทำการไหว้ครูแล้ว นิสิตได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มฐานปฏิบัติการ ฐานที่ 1 ตุงไส้หมู ฐานที่ 2 เครื่องสักการะล้านนา “ดอกเทียน” และฐานที่ 3 อาหารพื้นเมือง “ข้าวกั้นจิ้น” โดยทั้งสามฐานกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ทุกคนต่างตั้งใจลงมือทำทั้งออกแบบตุงไส้หมู ทำข้าวกั้นจิ้น และดอกเทียน แต่ละคนแม้จะเคยทำเป็นครั้งแรกก็ผ่านฉลุย มีผลงานสวยๆ กลับไปชื่นชม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมผู้จัดโครงการหวังจะช่วยปลูกฝัง พลังคนรุ่นใหม่ที่มีใจรัก มีความตั้งใจ เข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม และขยายองค์ความรู้นี้ต่อไปแก่เพื่อนนิสิต ๆ และเยาวชนรุ่นหลังสืบไป

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่...

4 ก.พ. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั

วันเด็กแห่งชาติ มศว 2562...

21 ม.ค. 2562
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสา

โครงการบริการวิชาการ ?พั...

18 ม.ค. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั