วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ชามตราไก่ : ของดีลำปาง กิจกรรมปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม

18 ก.ย. 2560


ปิดท้ายการอบรมแบบ “ชีวิตไทย วิถีล้านนา” โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรมของนิสิต มศว 37 คน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ชามตราไก่ : ของดีในท้องถิ่น” ณ มิวเซียมเซรามิคธนบดี ตำบลกล้วยแพะ อำเมือง จังหวัดลำปาง เรียนรู้ประวัติของเซรามิก ตั้งแต่การเผาในยุคแรกเริ่มตั้งรกราก คณะ มศว ได้ฟังและชมเรื่องเล่าชามตราไก่ด้วยกิจกรรมสาธิตกระบวนการเดินทางของดินจนกลายเป็นเซรามิกสีสันสวยงามตลอดระหว่างการชมพิพิธภัณฑ์ ที่นี่เราได้ชมผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิษย์เก่า มศว ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย หลังจากนั้นทุกคนได้ลงมือปฏิบัติการลงสีเซรามิกกันอย่างขะมักเขม้น เมื่อนำมาจัดวางด้วยกันสีสันสวยงามได้รับคำชมจากผู้สอนขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งบางคนไม่เคยได้สนใจการวาดรูปเลยและทำออกมาได้น่ารักน่าสนใจ โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม นี้ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจัดมาอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน เพื่อผลักดันบทบาทนิสิต มศว และตามเจตนามุ่งมั่น สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์การศึกษา ค้นคว้าวิจัยศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ชุมชน สังคม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมทั้ง 4 วันที่ผ่านมาทั้งภาคเรียนรู้ ปฏิบัติ และประเมินผลจากการบ้านที่มอบให้ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมผู้จัดโครงการเห็นว่านิสิต มศว ที่ได้มาเรียนรู้เพื่อสืบสานและสานต่อกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ มีใจรัก มีความตั้งใจ พร้อมกับมีภาวะผู้นำในการเป็นต้นกล้าที่จะขยายองค์ความรู้นี้ต่อไปแก่เพื่อนนิสิตและเยาวชนรุ่นหลังสืบไป ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี ข่าว ธนธัส วิทยากรณ์ ภาพ ธนธัส วิทยากรณ์ / กฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล