วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม(วันที่ 2)

18 ก.ย. 2560


บ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันและนิสิต มศว 37 คน ได้เดินทางไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาล้านนา” ณ “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” เมื่อทำการไหว้ครูแล้ว นิสิตได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มฐานปฏิบัติการ ฐานที่ 1 ตุงไส้หมู ฐานที่ 2 เครื่องสักการะล้านนา “ดอกเทียน” และฐานที่ 3 อาหารพื้นเมือง “ข้าวกั้นจิ้น” โดยทั้งสามฐานกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ทุกคนต่างตั้งใจลงมือทำทั้งออกแบบตุงไส้หมู ทำข้าวกั้นจิ้น และดอกเทียน แต่ละคนแม้จะเคยทำเป็นครั้งแรกก็ผ่านฉลุย มีผลงานสวยๆ กลับไปชื่นชม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมผู้จัดโครงการหวังจะช่วยปลูกฝัง พลังคนรุ่นใหม่ที่มีใจรัก มีความตั้งใจ เข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม และขยายองค์ความรู้นี้ต่อไปแก่เพื่อนนิสิต ๆ และเยาวชนรุ่นหลังสืบไป

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล