วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 ก.ย. 2560


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เปิดรับบริจาคโลหิต โดยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และให้บริการกายภาพบำบัด ๑๐ ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคณะกายภาพบำบัด ณ ชั้น ๖ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล