วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

บรรยากาศการจัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

18 ก.ย. 2560


บรรยากาศการจัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ หอนิทรรศการ g23 (หอเล็ก) ชั้น 3 จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นำโดย ผู้อำนวยการฯ อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ จัดโครงการฯ 
ซึ่งเป็นการจัด นิทรรศการ กึ่ง สัมมนา ทางด้านการสร้าสรรค์การออกแบบผ้าไทยของอาจารย์ นิสิต และศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในความหลากหลายรูปแบบของการออกแบบทางด้านแฟชั่นผ้าไทย การสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เป็นการเปิดมุมมองของในโลกของการออกแบบผ้าไทย หรือการนำไปประยุกต์ใช้ได้

ผลงานทั้งหมด นำเสนอโดย ศิลปิน 5 ท่าน คือ
คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ 
Artist and Fashion Creative Consultant
คุณพลัฎฐ์ พลาฏิ 
Fashion Director and Founder 
REALISTIC SITUATION
คุณเอก ทองประเสริฐ 
Creative Director/ Managing Director of the Ek Thongprasert brand
ผศ.ศีมาศ ประทีปะวณิช 
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษ
ด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สิน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักออบแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ้าไทย

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ ณ หอนิทรรศการ g23 (หอเล็ก) ชั้น 3 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโชร บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 11.00 - 18.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล