วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1)

29 ต.ค. 2563


อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1)

โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมฟังคำชี้แจงในครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล