วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

21 พ.ค. 2563


วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนค...

21 พ.ค. 2563

านวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีน...

23 ม.ค. 2563
บรรยากาศงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563

วันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี สำ...

23 ม.ค. 2563
อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ