วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 ม.ค. 2563


อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนค...

21 พ.ค. 2563

านวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีน...

23 ม.ค. 2563
บรรยากาศงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563

วันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี สำ...

23 ม.ค. 2563
อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ