วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 ม.ค. 2563


อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล