วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2563 "ศาสนพิธีเบื้องต้น และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

23 ม.ค. 2563


โครงการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2563
"ศาสนพิธีเบื้องต้น และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562
ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 (ห้องวิชชนิทรรศน์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนค...

21 พ.ค. 2563

านวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีน...

23 ม.ค. 2563
บรรยากาศงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563

วันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี สำ...

23 ม.ค. 2563
อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ