วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2563 "ศาสนพิธีเบื้องต้น และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

23 ม.ค. 2563


โครงการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2563
"ศาสนพิธีเบื้องต้น และศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562
ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 (ห้องวิชชนิทรรศน์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล