วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฎร์ และวันชาติของชาวไทย

23 ม.ค. 2563


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฎร์ และวันชาติของชาวไทย

โดยมีรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย
ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานยังมีนิทรรศการ
“พ่อแห่งชาติ บรมนาถแห่งแผ่นดิน” และเพ้นท์ถุงผ้า
เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล
สำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วย

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนค...

21 พ.ค. 2563

านวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีน...

23 ม.ค. 2563
บรรยากาศงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563

วันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี สำ...

23 ม.ค. 2563
อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ