วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบรายละเอียด การจัดโครงการวันเด็ก ประจำปี 2563 "เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม"

2 ธ.ค. 2562


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบรายละเอียด การจัดโครงการวันเด็ก ประจำปี 2563 "เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม"
.
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล