วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

งานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์

2 ธ.ค. 2562


บรรยากาศงานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล