วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน


3 1

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร มศว ร่วมในพิธี ณ วั
เสวนา เรื่อง การทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจนกระทั่งกึงการตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี 2560
งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐-๒๒.๓๐ น.
ณ
การเตรียมผลงานเพ้นท์ผ้าไทย จัดแสดงในนิทรรศการผ้าไทย 4.0 ของ คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ Artist and Fashion Creative Consultant
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เจ้าหน้าที่สถา
ขอเชิญชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำ ครั้งที่ 3 (พัฒนาครูศิลปะเพื่อพัฒนาชุมชน) วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - 30กันยายน 2560 พิธีเปิด 25
อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (๑๖
บรรยากาศการจัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ หอนิทรรศการ g23 (หอเล็ก
รายการไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส นำเสนอข่าวนิทรรศการผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวั
ปิดท้ายการอบรมแบบ “ชีวิตไทย วิถีล้านนา” โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรมของ
บ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันและนิสิต มศว 37 คน ได้เดิน
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีถวายพระพรเฉลิมพระช
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดอบรมสีน้ำ อ.แม่แจ่ม
มนต์เสน่ห์ของการนำของดีในบ้านมาสร้างสรรค์งา
ข่าวสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส

แค่เปลี่ยนทิศทางของลายเส้น ทำให้ใบหน้าตัวละครตัวเดิมถ่ายทอดอารมณ์
เก็บตกบรรยากาศการอบรมวาดมังงะโดยศิลปินนักวาดการ์ตูนมังงะชาวญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ มังงะ โฮะคุไซ มังงะ ต้นกำเนิดการ์ตูนญี