ติดต่อเรา หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Institute of Culture and Arts)

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand
Prasanmitr Building
Tel : (662) 649-5000 ext 15625, 15651
Fax : (662) 261-2096


ติดต่อสำนักวิจัยส่วนงานวารสาร
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(662)649-5000 ext 12062

ส่งข้อความ

โปรดพิมพ์ข้อความตามรูปที่เห็น


แผนที่