อาคารสถานที่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี g23 และโรงละครและการแสดงอโศกมนตรี
เป็นพื้นที่จัดแสดงและเปิดให้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ หอสะสมแกลเลอรี ทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะจินตทัศน์ ระดับมาตรฐานทั้งงานในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนา การบริหารจัดการระบบสิ่งพิมพ์และสื่อ ให้บริการและนวัตกรรมเพื่อสาธารณชน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม